Information enligt § 5 i TMG:

MAIROTEC® GmbH
Gehren
Xavier-Vorbrüggen-Str. 8
D-98694 Ilmenau

Företrädd av:
Andreas Mathes, verkställande direktör

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 36783 7059-0
Fax: +49 (0) 36738 / 7059-20
E-post: info@mairotec.com

Registrera en post:
Inskrivning i handelsregistret.
Registreringsdomstol: Jena Local Court, Registry Court Dept.
Registreringsnummer: HRB507484

Skatteinformation:
Försäljningsskattenummer enligt §27 a Umsatzsteuergesetz: DE280963580
Skattenummer: 161 / 117 / 09673
EORI-nummer: DE 2696789

Plattform för tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Du hittar vår e-postadress i texten ovan.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.
Ansvarsfriskrivning:

Ansvar för innehållet:
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagstiftningen enligt § 7.1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar:
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagbrott vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna om det inte finns konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt:
Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och alla former av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Källhänvisning: eRecht24

Meny
sv_SESwedish