Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a jelen adatvédelmi nyilatkozat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ön jogosult arra is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ezt főként úgynevezett elemzőprogramokkal végzik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. tárhelyszolgáltatás

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tároljuk. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából használjuk (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire az a szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatban követi az utasításainkat.

A következő hosztert használjuk:

Burning Bird Media GmbH
Eichstätter Str. 4
91781 Weißenburg

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatóval szerződést kötöttünk a megrendelések feldolgozására (AVV). Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a szolgáltató csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeli a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek felhasználhatók az Ön személyes azonosítására. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

MAIROTEC® GmbH
Gehren
Xavier-Vorbrüggen-Str. 8
D-98694 Ilmenau

Telefon: +49 (0) 36783 7059-0
E-mail: info@mairotec.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okok miatt tároljuk személyes adatait (pl. az adó- vagy kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatok törlésére azután kerül sor, hogy ezek az okok már nem állnak fenn.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, illetve a DSGVO 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, ha a DSGVO 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatkategóriák feldolgozására kerül sor. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás szintén a DSGVO 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. Ha Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás ezen felül a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, ha az Ön adataira jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, akkor azokat a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeljük. Az adatfeldolgozás továbbá a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján is elvégezhető. A vonatkozó jogalapról minden egyes esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései nyújtanak tájékoztatást.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk rámutatni, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, GYAKORLÁSÁT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A DSGVO 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartama alatt Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeinket kell mérlegelni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok felhasználása kifejezetten nem kért reklám- és tájékoztató anyagok küldésére tilos. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése, például spam e-mailek küldése esetén.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók (pl. a kosár funkció) biztosításához vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-kat tárolja. Amennyiben a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont a) alpontja és TTDSG 25. cikk (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket harmadik fél vállalatok vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása - ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha azt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem változnak.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha azt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényben előírt megőrzési időszakok - nem érintik.

5. elemzési eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például az oldalmegtekintésekről, a tartózkodás időtartamáról, a használt operációs rendszerekről és a felhasználó származásáról. Ezeket az adatokat egy felhasználói azonosítóban foglalják össze, és hozzárendelik a weboldal látogatójának megfelelő végberendezéséhez.

Továbbá a Google Analytics lehetővé teszi számunkra, hogy többek között rögzítsük az Ön egér- és görgetőmozgásait és kattintásait. A Google Analytics emellett különböző modellezési megközelítéseket alkalmaz a gyűjtött adatkészletek kiegészítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatelemzés során.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google adatvédelmi szabályzatában további információkat talál arról, hogy a Google Analytics hogyan kezeli a felhasználói adatokat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google jelek

A Google jeleit használjuk. Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, a Google Analytics többek között az Ön tartózkodási helyét, keresési előzményeit és YouTube előzményeit, valamint demográfiai adatokat (látogatói adatok) gyűjt. Ezeket az adatokat a Google jelek segítségével személyre szabott hirdetésekhez lehet felhasználni. Ha Ön rendelkezik Google-fiókkal, a Google Signal látogatói adatait összekapcsoljuk az Ön Google-fiókjával, és személyre szabott reklámüzenetekhez használjuk fel. Az adatokat arra is felhasználjuk, hogy anonimizált statisztikákat készítsünk felhasználóink felhasználói magatartásáról.

Munkavégzés

A Google-lal megbízás-feldolgozási szerződést kötöttünk, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Google Analytics E-kereskedelmi mérés

Ez a weboldal a Google Analytics "e-kereskedelmi mérés" funkcióját használja. Az e-kereskedelmi mérés segítségével a weboldal üzemeltetője elemezni tudja a weboldal látogatóinak vásárlási magatartását, hogy javíthassa online marketingkampányait. Ez magában foglalja az olyan információk rögzítését, mint a leadott megrendelések, a megrendelések átlagos értéke, a szállítási költségek és a termék megtekintésétől a vásárlásig eltelt idő. Ezeket az adatokat a Google az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez rendelt tranzakcióazonosító alatt összegezheti.

WP statisztikák

Ez a weboldal a WP Statistics elemző eszközt használja a látogatói forgalom statisztikai értékelésére. A szolgáltató a Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

A WP Statistics lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük weboldalunk használatát. A WP Statistics naplófájlokat gyűjt (IP-cím, hivatkozó, használt böngésző, a felhasználó eredete, használt keresőmotor) és a weboldal látogatóinak az oldalon végzett műveleteit (pl. kattintások és megtekintések).

A WP Statistics segítségével gyűjtött adatokat kizárólag a saját szerverünkön tároljuk.

Az elemzési eszköz használata a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontján alapul. Jogos érdekünk fűződik a felhasználói viselkedés anonimizált elemzéséhez, hogy optimalizáljuk weboldalunkat és hirdetéseinket. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP anonimizálás

A WP Statistics-ot anonimizált IP-vel használjuk. Az Ön IP-címét lerövidítik, így az már nem rendelhető közvetlenül Önhöz.

Google hirdetések

A weboldal üzemeltetője a Google Ads-t használja. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google") (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorjában vagy harmadik fél weboldalain, amikor a felhasználó bizonyos keresőkifejezéseket ír be a Google-on (kulcsszavas célzás). Továbbá a Google-nál rendelkezésre álló felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök) alapján célzott hirdetések játszhatók le (célcsoportcélzás). A weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat kvantitatív módon tudjuk értékelni, például annak elemzésével, hogy mely keresőkifejezések vezettek a hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (nem személyre szabott)

Ez a weboldal a Google AdSense szolgáltatást használja hirdetések integrálására. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google AdSense-t "nem személyre szabott" módban használjuk. A személyre szabott móddal ellentétben a hirdetések tehát nem az Ön korábbi felhasználói magatartásán alapulnak, és nem jön létre Önről felhasználói profil. Ehelyett úgynevezett "kontextuális információkat" használnak a hirdetések kiválasztásához. A kiválasztott hirdetések ezután például az Ön tartózkodási helye, az Ön által látogatott weboldal tartalma vagy az aktuális keresőkifejezései alapján kerülnek kiválasztásra. A Google AdSense személyre szabott és nem személyre szabott célzása közötti különbségekről többet megtudhat a következő weboldalon: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Google Adsense nem személyre szabott módban történő használata során is használhatók sütik vagy hasonló felismerési technológiák (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel). A Google szerint ezeket a csalás és a visszaélések elleni küzdelemre használják.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

A felhasználói fiókjában önállóan módosíthatja a hirdetési beállításokat. Ehhez kattintson az alábbi linkre, és jelentkezzen be: https://adssettings.google.com/authenticated.

A Google hirdetési technológiáiról további információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/ads és https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google konverziókövetést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google konverziókövetés segítségével a Google és mi is felismerhetjük, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például ki tudjuk értékelni, hogy a weboldalunkon mely gombokra kattintottak milyen gyakran, és mely termékeket nézték meg vagy vásárolták meg különösen gyakran. Ezt az információt konverziós statisztikák készítésére használják. Megtudjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen műveleteket hajtottak végre. Nem kapunk olyan információt, amellyel személyesen azonosítani tudnánk a felhasználót. A Google maga is cookie-kat vagy hasonló felismerő technológiákat használ az azonosításhoz.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google konverziókövetéssel kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google DoubleClick

Ez a weboldal a Google DoubleClick funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, (a továbbiakban "DoubleClick").

A DoubleClicket arra használják, hogy érdeklődés-alapú hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek a Google hirdetési hálózatában. A hirdetések a DoubleClick segítségével az egyes nézők érdeklődési köréhez igazíthatók. Hirdetéseink például megjelenhetnek a Google keresési találatokban vagy a DoubleClickhez kapcsolódó bannerhirdetésekben.

Ahhoz, hogy a DoubleClick képes legyen érdeklődésalapú hirdetéseket megjeleníteni a felhasználóknak, képesnek kell lennie felismerni az adott nézőt, és a meglátogatott weboldalakat, a kattintásokat és a felhasználói viselkedésre vonatkozó egyéb információkat hozzá kell rendelnie. Ebből a célból a DoubleClick cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz-ujjlenyomat) használ. Az összegyűjtött információkat egy álnevesített felhasználói profilban kombinálják, hogy érdeklődésalapú hirdetéseket jelenítsenek meg az adott felhasználónak.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google által megjelenített hirdetések elleni tiltakozással kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alábbi linkeket: https://policies.google.com/technologies/ads és https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn Insight címke

Ez a weboldal a LinkedIn Insight tagjét használja. A szolgáltatás szolgáltatója a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

Adatfeldolgozás a LinkedIn Insight Tag által

A LinkedIn Insight Tag segítségével információkat kapunk a weboldalunk látogatóiról. Ha a weboldal látogatója regisztrált a LinkedIn-en, akkor többek között elemezhetjük a weboldalunk látogatóinak legfontosabb szakmai adatait (pl. karrier szint, vállalat mérete, ország, hely, iparág és munkakör), és így jobban hozzá tudjuk igazítani weboldalunkat az adott célcsoportokhoz. Továbbá a LinkedIn Insight címkék segítségével mérhetjük, hogy a weboldalaink látogatói vásárolnak-e vagy más műveletet hajtanak-e végre (konverziómérés). A konverzió mérése eszközönként is elvégezhető (pl. PC-ről tabletre). A LinkedIn Insight Tag egy retargeting funkciót is kínál, amely lehetővé teszi, hogy a weboldalunk látogatóinak a weboldalon kívül is célzott hirdetéseket jelenítsünk meg, amely során a LinkedIn szerint nem történik meg a reklám címzettjének azonosítása.

A LinkedIn maga is gyűjt úgynevezett naplófájlokat (URL, hivatkozó URL, IP-cím, eszköz- és böngészőtulajdonságok, valamint a hozzáférés időpontja). Az IP-címeket lerövidítik vagy (ha a LinkedIn-tagok elérésére használják őket különböző eszközökön keresztül) hash-oltan (álnevesítve). A LinkedIn-tagok közvetlen azonosítóit a LinkedIn hét nap után törli. A fennmaradó álnevesített adatokat ezután 180 napon belül törlik.

A LinkedIn által gyűjtött adatokat mi, mint a weboldal üzemeltetője nem tudjuk konkrét személyekhez rendelni. A LinkedIn a weboldal látogatóinak összegyűjtött személyes adatait az USA-ban található szerverein tárolja, és saját hirdetési intézkedései keretében használja fel. A részletek a LinkedIn adatvédelmi szabályzatában találhatók a következő címen https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Jogalap

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem történt beleegyezés, a szolgáltatás használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony hirdetési intézkedésekhez, beleértve a közösségi médiát is.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa és https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Tiltakozás a LinkedIn Insight tag használata ellen

Az alábbi linken tiltakozhat a felhasználói viselkedés elemzése és a célzott hirdetések LinkedIn általi elemzése ellen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

A LinkedIn-tagok továbbá a fiókjuk beállításaiban szabályozhatják személyes adataik reklámcélú felhasználását. Annak megakadályozása érdekében, hogy a LinkedIn összekapcsolja a weboldalunkon gyűjtött adatokat az Ön LinkedIn-fiókjával, a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie LinkedIn-fiókjából.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatóval szerződést kötöttünk a megrendelések feldolgozására (AVV). Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a szolgáltató csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeli a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

6. bővítmények és eszközök

Google Web Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve. A Google szerverekhez való kapcsolódás nem történik meg.

A Google Webes betűtípusokról további információkat talál a következő címen https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi szabályzatában: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. e-kereskedelem és fizetési szolgáltatók

Ügyfél- és szerződéses adatok feldolgozása

Személyes ügyfél- és szerződéses adatokat gyűjtünk, feldolgozunk és használunk fel szerződéses kapcsolataink létrehozása, tartalmi felépítése és módosítása céljából. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, vagy hogy a felhasználónak számlát tudjunk kiállítani. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítése vagy az üzleti kapcsolat megszűnése után, valamint a meglévő jogi megőrzési időszakok lejárta után töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

Adattovábbítás a szerződés megkötésekor online áruházak, kereskedők és áruküldés esetén

Amikor Ön árut rendel tőlünk, az Ön személyes adatait továbbítjuk a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek és a fizetés feldolgozásával megbízott fizetési szolgáltatónak. Csak azokat az adatokat adjuk ki, amelyekre az adott szolgáltatónak a feladata ellátásához szüksége van. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése céljából. Amennyiben Ön a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti megfelelő hozzájárulását adta, e-mail címét átadjuk a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek, hogy az e-mailben tájékoztathassa Önt a megrendelése szállítási státuszáról; ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Menü
hu_HUHungarian