Politika zasebnosti

1. varstvo podatkov na kratko

Splošne opombe

Naslednja obvestila vsebujejo preprost pregled tega, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Za podrobnejše informacije o varstvu podatkov glejte naš pravilnik o zasebnosti, ki je naveden pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Kontaktni podatki upravljavca spletnega mesta so navedeni v razdelku "Informacije o upravljavcu podatkov" v tej izjavi o varstvu podatkov.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani so vaši podatki zbrani, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo naši informacijski sistemi samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se zbirajo samodejno, takoj ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov se zbira za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega vedenja.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Imate pravico, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadar koli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Glede tega in drugih vprašanj v zvezi z varstvom podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas.

Analitična orodja in orodja tretjih oseb

Ko obiščete to spletno mesto, se lahko statistično analizira vaše vedenje pri brskanju. To se večinoma izvaja s tako imenovanimi programi za analizo.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih so na voljo v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

2. gostovanje

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gosti zunanji ponudnik storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni na strežnikih gostitelja. To lahko vključuje naslove IP, zahteve za stik, meta in komunikacijske podatke, pogodbene podatke, kontaktne podatke, imena, dostope do spletnega mesta in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Gostitelj se uporablja za namen izpolnjevanja pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(b) DSGVO) in v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika (člen 6(1)(f) DSGVO). Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi terminalski napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval le, če je to potrebno za izpolnjevanje njegovih storitvenih obveznosti, in bo upošteval naša navodila v zvezi s temi podatki.

Uporabljamo naslednji gostitelj:

Burning Bird Media GmbH
Eichstätter Str. 4
91781 Weißenburg

Obdelava delovnih mest

Z zgoraj navedenim ponudnikom smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da ponudnik obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta le v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

3 Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom se to počne.

Opozarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. komunikacija prek e-pošte) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o pristojnem organu

Upravljavec podatkov za to spletno mesto je:

MAIROTEC® GmbH
Gehren
Xavier-Vorbrüggen-Str. 8
D-98694 Ilmenau

Telefon: +49 (0) 36783 7059-0
E-naslov: info@mairotec.com

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Obdobje skladiščenja

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje hrambe, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen obdelave podatkov. Če vložite upravičeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo); v slednjem primeru bodo podatki izbrisani, ko ti razlogi ne bodo več veljali.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO ali člena 9(2)(a) DSGVO, če se obdelujejo posebne vrste podatkov v skladu s členom 9(1) DSGVO. V primeru izrecne privolitve za prenos osebnih podatkov v tretje države se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi člena 49(1) a DSGVO. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v vaši terminalski napravi (npr. s prstnim odtisom naprave), se obdelava podatkov dodatno izvaja na podlagi člena 25(1) TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izvajanje pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov, vaše podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(b) DSGVO. Če so vaši podatki potrebni za izpolnitev zakonske obveznosti, jih obdelujemo na podlagi člena 6(1)(c) DSGVO. Poleg tega se lahko obdelava podatkov izvaja na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s členom 6(1)(f) DSGVO. Informacije o ustrezni pravni podlagi v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te izjave o varstvu podatkov.

Opomba o prenosu podatkov v ZDA in druge tretje države

Med drugim uporabljamo orodja podjetij s sedežem v ZDA ali drugih tretjih državah, ki v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov niso varna. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te tretje države in se tam obdelujejo. Poudarjamo, da v teh državah ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU. Ameriška podjetja morajo na primer osebne podatke posredovati varnostnim organom, ne da bi vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti temu pravno ukrepali. Zato ni izključeno, da ameriški organi (npr. obveščevalne službe) obdelujejo, ocenjujejo in trajno shranjujejo vaše podatke na strežnikih v ZDA za namene spremljanja. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih le z vašo izrecno privolitvijo. Že dano soglasje lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (21. člen GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČLENU. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F DSGVO, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELJI OBDELAVA, NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE UGOVARJATE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE OBDELAVA SLUŽI ZA UVELJAVLJANJE, IZVAJANJE ALI OBRAMBO PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(1) ZAKONA O VARSTVU PODATKOV).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMEN TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) DSGVO).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pritožbe ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno pravno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izpolnjevanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Informacije, brisanje in popravljanje

V okviru veljavnih zakonskih določb imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov, po potrebi pa tudi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. V ta namen in za dodatna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki se lahko kadar koli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V ta namen se lahko kadar koli obrnete na nas. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

  • Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. V času trajanja preverjanja imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala/se izvaja nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali izvrševanje pravnih zahtevkov, imate pravico, da namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21(1) DSGVO, je treba opraviti usklajevanje vaših in naših interesov. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki - poleg tega, da se shranijo - obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

šifriranje SSL ali TLS

Iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

Ugovarjanje oglaševalskim e-sporočilom

Uporaba kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznosti odtisa, za pošiljanje oglaševalskega in informativnega gradiva, ki ni bilo izrecno zahtevano, je prepovedana. Upravljavci strani si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja reklamnih informacij, kot so neželena elektronska sporočila.

4. zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke in ne povzročajo nobene škode na vaši terminalski napravi. V vaši končni napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše spletni brskalnik.

V nekaterih primerih se lahko ob vstopu na naše spletno mesto v vašo končno napravo shranijo tudi piškotki podjetij tretjih oseb (piškotki tretjih oseb). Ti nam ali vam omogočajo uporabo določenih storitev podjetja tretje osebe (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično nujni, saj brez njih nekatere funkcije spletnega mesta ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali prikazovanje oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije, zagotavljanje določenih funkcij, ki ste jih zahtevali (npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje spletnega občinstva) (potrebni piškotki), se shranjujejo na podlagi člena 6(1)(f) DSGVO, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje potrebnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov in primerljivih tehnologij prepoznavanja, se obdelava izvaja izključno na podlagi tega soglasja (člen 6(1)(a) DSGVO in člen 25(1) TTDSG); soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če deaktivirate piškotke, je funkcionalnost tega spletnega mesta lahko omejena.

Če piškotke uporabljajo podjetja tretjih oseb ali za namene analize, vas bomo o tem posebej obvestili v okviru te izjave o varstvu podatkov in po potrebi zahtevali vaše soglasje.

Datoteke dnevnika strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so:

  • Vrsta in različica brskalnika
  • Uporabljeni operacijski sistem
  • URL preusmerjevalca
  • Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
  • Čas strežniške zahteve
  • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta - v ta namen je treba zbirati dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih tam navedete, shranili za obdelavo poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne posredujemo brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(1)(b) DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste jo zahtevali; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler ne preneha veljati namen shranjevanja podatkov (npr. po končani obdelavi vaše poizvedbe). Obvezne pravne določbe - zlasti obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

Zahtevek po e-pošti, telefonu ali telefaksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo poizvedbo, vključno z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki (ime, poizvedba), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(1)(b) DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste jo zahtevali; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki nam jih pošljete prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen (npr. po zaključku obdelave vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe - zlasti zakonsko določena obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

5. orodja za analizo in oglaševanje

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve za spletno analizo Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta. Pri tem upravljavec spletnega mesta prejme različne podatke o uporabi, kot so ogledi strani, dolžina bivanja, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Ti podatki so povzeti v uporabniški ID in dodeljeni ustrezni končni napravi obiskovalca spletnega mesta.

Poleg tega nam Google Analytics med drugim omogoča beleženje premikanja miške in pomikanja ter klikov. Poleg tega Google Analytics uporablja različne pristope modeliranja za dopolnitev zbranih podatkovnih nizov in pri analizi podatkov uporablja tehnologije strojnega učenja.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analize vedenja uporabnika (npr. piškotki ali prstni odtisi naprav). Informacije, ki jih Google zbere o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Vtičnik brskalnika

Zbiranje in obdelavo podatkov s strani Googla lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Več informacij o tem, kako Google Analytics obdeluje podatke uporabnikov, najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Googlovi signali

Uporabljamo Googlove signale. Ko obiščete naše spletno mesto, Google Analytics med drugim zbira podatke o vaši lokaciji, zgodovini iskanja in zgodovini storitve YouTube ter demografske podatke (podatke o obiskovalcih). Te podatke lahko s pomočjo Googlovih signalov uporabimo za prilagojeno oglaševanje. Če imate račun Google, bodo podatki o obiskovalcih iz storitve Google Signal povezani z vašim računom Google in uporabljeni za prilagojena oglasna sporočila. Podatki se uporabljajo tudi za izdelavo anonimnih statističnih podatkov o vedenju naših uporabnikov.

Obdelava delovnih mest

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

Merjenje e-trgovine v storitvi Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcijo "merjenje e-poslovanja" storitve Google Analytics. S pomočjo merjenja e-trgovine lahko upravljavec spletnega mesta analizira nakupno vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako izboljša svoje kampanje spletnega trženja. To vključuje beleženje informacij, kot so oddana naročila, povprečne vrednosti naročil, stroški dostave in čas od ogleda do nakupa izdelka. Te podatke lahko Google povzame pod ID transakcije, ki je dodeljen zadevnemu uporabniku ali njegovi napravi.

Statistika WP

To spletno mesto uporablja orodje za analizo WP Statistics za statistično ocenjevanje prometa obiskovalcev. Ponudnik je Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

WP Statistics nam omogoča analizo uporabe našega spletnega mesta. WP Statistics zbira dnevniške datoteke (naslov IP, napotitev, uporabljeni brskalnik, izvor uporabnika, uporabljeni iskalnik) in dejanja, ki so jih obiskovalci spletnega mesta opravili na strani (npr. kliki in ogledi).

Podatki, zbrani z WP Statistics, so shranjeni izključno na našem strežniku.

Uporaba tega analitičnega orodja temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Imamo legitimen interes za anonimno analizo vedenja uporabnikov, da bi optimizirali naše spletno mesto in oglaševanje. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi terminalski napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

anonimizacija IP

Uporabljamo WP Statistics z anonimiziranim IP. Vaš naslov IP se skrajša, tako da ga ni več mogoče neposredno dodeliti vam.

Googlovi oglasi

Upravljavec spletnega mesta uporablja Google Ads. Google Ads je spletni oglaševalski program družbe Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogoča prikazovanje oglasov v iskalniku Google ali na spletnih mestih tretjih oseb, ko uporabnik v Google vnese določene iskalne izraze (ciljanje po ključnih besedah). Poleg tega se lahko na podlagi podatkov o uporabniku, ki so na voljo pri Googlu (npr. podatki o lokaciji in interesih), predvajajo ciljno usmerjeni oglasi (ciljna skupina). Kot upravljavec spletnega mesta lahko te podatke kvantitativno ovrednotimo tako, da na primer analiziramo, kateri iskalni izrazi so privedli do prikaza naših oglasov in koliko oglasov je pripeljalo do ustreznih klikov.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks in . https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (ni prilagojen)

To spletno mesto uporablja storitev Google AdSense za vključevanje oglasov. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google AdSense uporabljamo v "neosebnem" načinu. V nasprotju s prilagojenim načinom oglasi ne temeljijo na vašem prejšnjem vedenju in ne ustvarjajo vašega uporabniškega profila. Namesto tega se za izbiro oglasov uporabljajo tako imenovane "kontekstualne informacije". Izbrani oglasi nato temeljijo na primer na vaši lokaciji, vsebini spletnega mesta, na katerem se nahajate, ali vaših trenutnih iskalnih besedah. Več o razlikah med prilagojenim in neprilagojenim ciljenjem v storitvi Google AdSense si lahko preberete na spletnem mestu: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Upoštevajte, da se piškotki ali primerljive tehnologije prepoznavanja (npr. prstni odtisi naprav) lahko uporabljajo tudi pri uporabi storitve Google Adsense v neosebnem načinu. Google navaja, da se ti podatki uporabljajo za boj proti goljufijam in zlorabam.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Nastavitve oglaševanja lahko samostojno prilagodite v svojem uporabniškem računu. Če želite to storiti, kliknite naslednjo povezavo in se prijavite: https://adssettings.google.com/authenticated.

Več informacij o Googlovih oglaševalskih tehnologijah najdete tukaj: https://policies.google.com/technologies/ads in . https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Sledenje konverzijam v Googlu

To spletno mesto uporablja Googlovo sledenje konverzijam. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

S pomočjo Googlovega sledenja konverzijam lahko Google in mi ugotovimo, ali je uporabnik izvedel določena dejanja. Tako lahko na primer ocenimo, kateri gumbi na našem spletnem mestu so bili pogosto kliknjeni in kateri izdelki so bili posebej pogosto ogledani ali kupljeni. Te informacije se uporabljajo za izdelavo statistike pretvorb. Ugotovimo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naše oglase, in njihova dejanja. Ne prejmemo nobenih informacij, s katerimi bi lahko osebno identificirali uporabnika. Google sam uporablja piškotke ali primerljive tehnologije prepoznavanja za identifikacijo.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Več informacij o Googlovem sledenju konverzijam najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google DoubleClick

To spletno mesto uporablja funkcije Google DoubleClick. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, (v nadaljnjem besedilu "DoubleClick").

DoubleClick se uporablja za prikazovanje oglasov, ki temeljijo na interesih, v Googlovem oglaševalskem omrežju. Oglase je mogoče ciljno usmeriti glede na interese posameznega gledalca z uporabo storitve DoubleClick. Naši oglasi so lahko na primer prikazani v Googlovih rezultatih iskanja ali v oglasnih pasicah, povezanih s storitvijo DoubleClick.

Da lahko DoubleClick uporabnikom prikazuje oglaševanje, ki temelji na interesu, mora biti sposoben prepoznati posameznega gledalca in z njim povezati obiskane spletne strani, klike in druge informacije o vedenju uporabnika. V ta namen DoubleClick uporablja piškotke ali primerljive tehnologije prepoznavanja (npr. prstni odtis naprave). Zbrane informacije se združijo v psevdonimni profil uporabnika, da se ustreznemu uporabniku prikaže oglaševanje, ki temelji na interesu.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Za dodatne informacije o tem, kako ugovarjati oglasom, ki jih prikazuje Google, glejte naslednje povezave: https://policies.google.com/technologies/ads in . https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn Insight Tag

To spletno mesto uporablja oznako Insight iz omrežja LinkedIn. Ponudnik te storitve je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Obdelava podatkov s strani LinkedIn Insight Tag

S pomočjo oznake LinkedIn Insight Tag prejemamo informacije o obiskovalcih našega spletnega mesta. Če je obiskovalec spletnega mesta registriran v omrežju LinkedIn, lahko med drugim analiziramo ključne poklicne podatke (npr. poklicno raven, velikost podjetja, državo, lokacijo, panogo in delovno mesto) obiskovalcev našega spletnega mesta in tako bolje prilagodimo naše spletno mesto ustreznim ciljnim skupinam. Poleg tega lahko z oznakami LinkedIn Insight Tags merimo, ali obiskovalci naših spletnih mest opravijo nakup ali drugo dejanje (merjenje konverzij). Merjenje pretvorbe je mogoče opraviti tudi med različnimi napravami (npr. z osebnega računalnika na tablični računalnik). LinkedIn Insight Tag ponuja tudi funkcijo ponovnega usmerjanja, ki nam omogoča, da obiskovalcem našega spletnega mesta prikažemo ciljno usmerjeno oglaševanje zunaj spletnega mesta, pri čemer po navedbah LinkedIna ne pride do identifikacije naslovnika oglaševanja.

LinkedIn sam zbira tudi tako imenovane dnevniške datoteke (URL, URL-usmerjevalec, IP-naslov, lastnosti naprave in brskalnika ter čas dostopa). Naslovi IP so skrajšani ali (če se uporabljajo za dostop do članov omrežja LinkedIn iz različnih naprav) hashirani (psevdonimizirani). LinkedIn po sedmih dneh izbriše neposredne identifikatorje članov LinkedIna. Preostali psevdonimizirani podatki se nato izbrišejo v 180 dneh.

Podatkov, ki jih zbira LinkedIn, mi kot upravljavec spletnega mesta ne moremo pripisati določenim posameznikom. LinkedIn bo zbrane osebne podatke obiskovalcev spletnega mesta shranil na svojih strežnikih v ZDA in jih uporabil v okviru svojih oglaševalskih ukrepov. Podrobnosti so na voljo v LinkedInovi politiki zasebnosti na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Pravna podlaga

V kolikor je bilo pridobljeno soglasje, se zgoraj navedena storitev uporablja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25 TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Če soglasje ni bilo pridobljeno, uporaba te storitve temelji na členu 6(1)(f) DSGVO; upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za učinkovite oglaševalske ukrepe, vključno z družbenimi mediji.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa in . https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Ugovor proti uporabi oznake LinkedIn Insight

Na naslednji povezavi lahko ugovarjate analizi vedenja pri uporabi in ciljnemu oglaševanju, ki ga izvaja LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Poleg tega lahko člani omrežja LinkedIn v nastavitvah svojega računa nadzorujejo uporabo svojih osebnih podatkov v oglaševalske namene. Če želite preprečiti, da bi LinkedIn podatke, zbrane na našem spletnem mestu, povezal z vašim računom LinkedIn, se morate pred obiskom našega spletnega mesta odjaviti iz svojega računa LinkedIn.

Obdelava delovnih mest

Z zgoraj navedenim ponudnikom smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da ponudnik obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta le v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

6. vtičniki in orodja

Google Web Fonts (lokalno gostovanje)

To spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih za enoten prikaz pisav zagotavlja Google. Pisave Google so nameščene lokalno. Povezava z Googlovimi strežniki se ne vzpostavi.

Več informacij o Googlovih spletnih pisavah najdete na https://developers.google.com/fonts/faq in v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. ponudniki e-trgovine in plačil

Obdelava podatkov o strankah in pogodbah

Osebne podatke strank in pogodbene podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo za vzpostavitev, strukturiranje vsebine in spreminjanje naših pogodbenih razmerij. Osebne podatke o uporabi tega spletnega mesta (podatki o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če je to potrebno, da uporabniku omogočimo uporabo storitve ali mu izstavimo račun. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(b) DSGVO.

Zbrani podatki o strankah bodo izbrisani po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega odnosa in izteku vseh obstoječih zakonskih rokov hrambe. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

Prenos podatkov ob sklenitvi pogodbe za spletne trgovine, trgovce in odpremo blaga

Ko pri nas naročite blago, vaše osebne podatke posredujemo prevoznemu podjetju, ki je pooblaščeno za dostavo, in ponudniku plačilnih storitev, ki je pooblaščen za obdelavo plačila. Razkriti bodo samo podatki, ki jih zadevni ponudnik storitev potrebuje za izpolnitev svoje naloge. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(b) DSGVO, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov. Če ste dali ustrezno soglasje v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO, bomo vaš e-poštni naslov posredovali prevoznemu podjetju, pooblaščenemu za dostavo, da vas lahko po e-pošti obvesti o stanju odpreme vašega naročila; to soglasje lahko kadar koli prekličete.

Meni
sl_SISlovenian